КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

28.001 13 антигенов (препаратом превенар)
28.002 23 антигена (препаратом пневмо-23)
28.003 3 антигена (грипп)
28.004 2 антигена (герпес 1 и 2 типа) (1 доза)