КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

ЦЕНА УСЛУГИ (РУБ.)

28.001 13 антигенов (препаратом превенар) 5 300
28.002 23 антигена (препаратом пневмо-23) 4100
28.003 3 антигена (грипп) 900
28.004 2 антигена (герпес 1 и 2 типа) (1 доза) 1 700